MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige

Lyssna

Denna rapport beskriver den sexuella hälsan och behov av kunskap och förebyggande insatser bland män som har sex med män i Sverige. Resultaten baseras på enkätstudien MSM2013 med 2 373 deltagare. Jämförelser görs också med tidigare studier i målgruppen. Resultaten visar att majoriteten av männen uppfattar sin hälsa som god. Kunskap kring hiv och sexuellt överförda infektioner och erfarenhet av möten med förebyggande insatser varierar och skillnader syns framför allt utifrån ålder, självrapporterad hivstatus och sexuell identitet. Dessutom har männen olika erfarenheter av hivtest och möjligheter till kontakt med andra män som har sex med män och förebyggande insatser för målgruppen utifrån var i landet de är bosatta. Intresset för förebyggande insatser är högre än i tidigare studier.

Rapporten riktar sig till dem som arbetar med frågor som har betydelse för folkhälsa i stort och sexuell hälsa specifikt: preventörer i ideella organisationer, folkhälsoplanerare i kommuner och landsting, hälso- och sjukvårdspersonal samt tjänstemän och andra som arbetar inom området hbtq-hälsa på nationell, regional och lokal nivå.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 90
Artikelnummer: 15139