Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Lyssna

Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer som lever med hiv. Folkhälsomyndigheten har utifrån det aktuella kunskapsläget på området reviderat kunskapsunderlaget och bedömningarna om smittsamhet vid behandlad hivinfektion.

Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag för bedömningar när de i sin yrkesverksamhet möter personer som lever med hiv. Bedömningarna om smittrisk kan också vara ett stöd för andra samhällssektorer och intressenter som berörs av dessa frågor.

Version 1 av rapporten publicerades i 2019. I version 2 har avsnittet om amning uppdaterats.

Relaterad läsning

Covid-19 och hiv – Ett kunskapsunderlag baserat på en snabb litteraturöversikt

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 24
Artikelnummer: 24058