Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt

Lyssna

Läkemedlet Truvada har fått indikationen preexpositionsprofylax (PrEP) för hiv för att det minskar risken för infektion med hiv-1, och därför har Folkhälsomyndigheten gjort en översikt över aktuell kunskap om PrEP. Det är dock inte en systematisk litteraturöversikt utan en sammanställning av publicerade studier och en sammanvägning av andras rekommendationer och en anpassning till svenska förhållanden.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 20