Hiv i Sverige 2016 – En studie om kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv i befolkningen

Lyssna

I rapporten redovisas data från den senaste undersökningen, i en studie som pågått sedan 1987, om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv. Hiv går inte att bota men det finns idag effektiv behandling. Flertalet av dem som lever med hiv och står på effektiv behandling har omätbara virusnivåer i blodet. Det gör risken för överföring minimal. Alla som känner till att de har hiv, i Sverige, har tillgång till effektiv behandling. Många vet idag hur hiv överförs men det finns också osäkerhet runt den effektiva behandlingen. Det finns fortsatt okunskap och fördomar om vad hiv är och stigma och diskriminering är fortfarande verklighet för många som lever med hiv.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 99
Artikelnummer: 03882-2017