Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

Lyssna

2019-11-28: Ny information som tillkommit efter att denna rapport gavs ut

Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med en hivinfektion har välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar förhållningsreglerna.

För mer information: Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Denna rapport har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag kring hiv och smittsamhet. Rapporten bygger på två enkätundersökningar; en med 318 personer som lever med hiv och en med 87 infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter.

Rapporten kan bidra till att aktualisera och uppmärksamma personer som lever med hiv, infektionsläkare, preventörer och en bredare allmänhet på den minimala risken för hivöverföring vid behandlad hivinfektion. Resultaten har potential att påverka livssituationen för personer som lever med hiv genom ökad möjlighet till prövning av de individuella förhållningsreglerna. Dessutom kan rapporten bidra till en diskussion om smittskyddslagens praktiska tillämpning.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 74
Artikelnummer: 18015