Informationsmöte om statsbidrag till ideella organisationer

Lyssna

Välkommen till ett informationsmöte om vilka möjligheter som finns för ideella organisationer att söka statsbidrag. Det blir såväl information som möjlighet att ställa frågor.

Datum: 18 juni 2024
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Folkhälsomyndigheten
Ort: Solna, Stockholm
Kostnad: Kostnadsfritt

Innehåll

Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning.

Informationsmötet är en möjlighet för ideella organisationer att få information om förutsättningarna för att söka statsbidrag. Representanter från olika delar av statsbidragshanteringen inom Folkhälsomyndigheten medverkar.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till ideella organisationer på riksnivå, lokal nivå eller regional nivå som har en verksamhet inom hiv, psykisk hälsa, spel om pengar eller tobaksområdet.

Deltagande

Du anger i din anmälan hur du kommer att delta, på plats eller digitalt.

På plats

Mötet hålls i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna. Antalet platser är begränsade.

Digitalt

För digitala deltagare skickas en möteslänk ut dagen innan mötet. Se noga till att din mejladress är korrekt i anmälan, så att du får mejlet med möteslänken.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

Anmälan

Anmälan är nu stängd. (Senaste anmälan var 4 juni.)

Anmälan är bindande men inte personlig. Den som blir förhindrad att delta kan överlåta sin plats till en kollega.

Observera: Om du inte kan delta och inte överlåter din plats, behöver du avboka din plats senast 11 juni.

Kontakt

För frågor om program och anmälan: Karin Strömberg,

karin.stromberg@folkhalsomyndigheten.se