E-utbildningar

Lyssna

E-utbildningarna fungerar bäst i nyare, uppdaterade webbläsare, och vi rekommenderar därför Chrome, Safari och Edge i första hand.

E-utbildningar med login

När du loggar in första gången ska du skapa ett personligt konto eller logga in med BankID, då får du en egen sida där du kan:

  • genomföra Folkhälsomyndighetens e-utbildningar
  • pausa och återuppta utbildningen när du vill
  • se vilka utbildningar du håller på med
  • se vilka utbildningar du avslutat och, för vissa kurser, skriva ut intyg.

Ingen föranmälan krävs, du gör kursen när det passar dig.

Våra e-utbildningar är kostnadsfria men kunskapsprovet för bekämpningsmedel är avgiftsbelagt.

Våra e-utbildningar

God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

E-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling svarar på vad god och jämlik hälsa innebär, varför det är viktigt för både individen och för samhällets utveckling, och hur offentliga aktörer kan göra mer, bättre eller annorlunda för att bidra till en god och jämlik hälsa.

Till utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Mer om God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

E-guide implementering

E-guide implementering har tagits fram för dig som jobbar inom folkhälsoområdet och behöver ett lättillgängligt och praktiskt stöd för implementering. I e-guiden ges dels en kort introduktion till implementeringsområdet och dels konkret stöd till implementering i praktiken.

Till utbildningen E-guide implementering (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Mer om E-guide implementering

Vaccination mot rotavirusinfektion

Från 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn. Med den här kursen vill vi öka kunskapen om rotavirusinfektion och om vaccinationen.

Till utbildningen Vaccination mot rotavirusinfektion (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Hantera värmeböljor i vård och omsorg

Kort webb­utbild­ning för dig som jobbar inom vård och omsorg. Testa vad du kan om negativa hälsoeffekter av värmeböljor och lära dig mer om hur du kan hjälpa dina vårdtagare.

Hantera värmeböljor i vård och omsorg (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Bekämpningsmedel klass 1 So

Om du vill ansöka om tillstånd att yrkesmässigt få använda bekämpningsmedel klass 1 So behöver du genomföra Folkhälsomyndighetens e-utbildning med tillhörande kunskapsprov. Registrering och inloggning med BankID krävs.

Om utbildning och kunskapsprov Klass 1 So (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

För dig som jobbar i hälso- och sjukvården. Genom att inkludera frågor om sexuell och reproduktiv hälsa, kan du arbeta för ökad hälsa och uppfyllda rättigheter. Utbildningen har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen).

Till utbildningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Att lyckas med ANDTS-prevention

Lär dig att lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet med hjälp av snabbguidens arbetsmodell. Vilka moment som behöver utföras och vilka aspekter som behöver övervägas.

Till utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Mer om e-utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention

Smittspårningens grunder

Om grundprinciperna inom smittspårning och smittspårning av covid-19. Den består av tre delar: introduktion till smittspårning; träffa fem patienter med olika symtom och ett kunskapstest. Framtagen av Smittskydd Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Till utbildningen Smittspårningens grunder (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Mer om Smittspårningens grunder - webbutbildning

Rökfria miljöer utomhus

Utbildning om bestämmelserna kring rökfria miljöer utomhus. Kunskapen är till nytta för dig som till exempel arbetar med tillsyn av rökfria utomhusmiljöer, som ansvarar för en eller flera rökfria utomhusmiljöer i din verksamhet eller som på andra sätt kommunicerar om lagen om tobak och liknande produkter. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra.

Till utbildningen Rökfria miljöer (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Ledare som lyssnar

teckning av ung kvinna som lyssnar på ett barnEn webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Lär dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Till utbildningen Ledare som lyssnar

Personuppgifter

För att administrera e-utbildningar behandlar Folkhälsomyndigheten personuppgifter. Uppgifterna lagras så länge du är registrerad. Den lagliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med att du registrerar dig enligt § 6.1.b dataskyddsförordningen.

Mer om hur myndigheten hanterar personuppgifter