Tuberkulosdag 2024

Lyssna

Vi bjuder in till en dag om tuberkulos som riktar sig till alla som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter.

Datum: 28 november 2024
Tid: 09:30-16:30. (Registrering och fika från 08.30 för de som deltar på plats.)
Plats: World Trade Center, lokal New York
Ort: Stockholm
Kostnad: Att delta på plats kostar 1100 kr. Att delta digitalt är gratis.

Dagen kommer att anordnas på World Trade Center i Stockholm. Du kan antingen delta på plats eller digitalt. Du anger hur du vill delta i din anmälan.

Målgrupp

Smittskyddsenheter i landet samt de kliniskt verksamma som handlägger tuberkulos-fall inklusive de laboratorier som sköter diagnostiken.

Anmälan

För digitalt deltagande

Anmäl dig via formuläret på sidan för digitalt deltagande, senast 21 november.

För deltagande på plats

Anmäl dig via formuläret här nedan, senast 1 november.

Kontakt

Marika Sjöbäck

marika.sjobeck@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan deltagande PÅ PLATS, Tuberkulosdag 2024

Eventuellt behov av specialkost (endast om du ska delta på plats)

Fakturauppgifter

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.