Hembesök i samverkan – Inspirationsdag 7 november 2019

Lyssna

7 november 2019 hölls det en inspirationsdag. Hembesök i samverkan mellan förebyggande socialtjänst och barnhälsovård innebär att personal från båda verksamheterna tillsammans besöker familjerna i deras hem.

Se filmer från dagen

Ojämlikhet i tandhälsa och hembesök (Talare: Georgios Tsilingaridis)

Ojämlikhet i hälsa och hembesök (Talare: Sahar Nejat)

Varför är det självklara så svårt att förstå? (Talare: Jeanette Ohlsson Carlborg)