Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

Lyssna

I september 2019 genomförde Folkhälsomyndigheten en nationell konferens i syfte att bidra till mer kunskap, möjlighet till erfarenhetsutbyte och visa på goda exempel i det förebyggande arbetet.

Filmer från konferensen

Stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk ohälsa

I sin presentation tar Lars Hansson bland annat upp begreppet stigma/stigmatisering, vad stigma beror på, och allmänhetens kunskaper och attityder till psykisk sjukdom.

Föreläsning av Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet

Strategier för att minska stigma utifrån ett internationellt perspektiv

I sin presentation tar Patrick Corrigan bland annat upp vad stigma är, hur det har förändrats över tid samt exempel på internationella initiativ för att minska stigma och lärdomar från kampanjer som gått fel.

Föreläsning av Patrick Corrigan, professor i psykologi, Illinois institute of Technology