Seminarium om inomhusmiljön i asylboenden

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland arrangerade den 3 maj 2016 ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken.

Filmer från seminariet

De tre första filmerna är presentationer av Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden. Dessa tre filmer är granskade i mars 2022 och materialet är fortfarande aktuellt. De tre filmerna längre ner på sidan innehåller uppgifter om Migrationsverkets arbete med asylboenden under 2015–2016. De bedöms därmed kunna innehålla inaktuellt material. Kontakta Migrationsverket vid frågor.

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden, del 1

Innehåller bl.a. vägledning om tillsyn, egenkontroll, boendetäthet, hygienutrymmen och smittskydd. Lina Boström, Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden, del 2

Innehåller vägledning om städning och rengöring, skadedjur, ventilation och fukt och mögel. Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden, del 3

Innehåller vägledning om akuta ankomstboenden och hem för ensamkommande barn. Lina Boström, Folkhälsomyndigheten.

Migrationsverkets uppdrag och ansvar

Uppgifterna i filmen är från 2015–2016 och kan ha ändrats sedan dess. Kontakta Migrationsverket vid frågor. Kenneth Karlsson, Migrationsverket.

Upphandlingskrav boendemiljö

Uppgifterna i filmen är från 2015–2016 och kan ha ändrats sedan dess. Kontakta Migrationsverket vid frågor. Kristina Fröjd och Fredrik Ljung, Migrationsverket.

Upphandling, egenkontroll och revisioner av asylboenden

Uppgifterna i filmen är från 2015–2016 och kan ha ändrats sedan dess. Kontakta Migrationsverket vid frågor. Lars Carlstedt, Migrationsverket.