Seminarium om inomhusmiljön och tillsyn i skolan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten drev 2014–2015 ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan med fokus på ventilation och städning. Här finns filmer från ett seminarium den 25 september 2014 inom ramen för projektet.

Filmerna är fortfarande aktuella och riktar sig främst till miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken. Men även de som driver skolor och ansvarar för lokalerna kan ha nytta av filmerna.

Vägledning om ventilation och luftkvalitet

Medverkar i filmen gör Fredrik Haux.

Vägledning om städning i skolan (del 1)

Medverkar i filmen gör Greta Smedje.

Vägledning om städning i skolan (del 2)

Medverkar i filmen gör Greta Smedje.