Legionella pneumophila

Legionella pneumophila, serotypning med latexagglutination, (serotypning).

Analystyp
Indikation

Serotypning av Legionella pneumophila med latexagglutination. Särskiljer L. pneumophila serogrupp 1 från L. pneumophila serogrupp 2-14.

Provmaterial

Isolat av bakteriestam från human- eller miljöprov.

Provtagnings­anvisningar

Kontakta Folkhälsomyndighetens kundtjänst för mikrobiologi, tel. 010-205 24 44.

Följesedel för Legionella miljöprov. (PDF, 542 kB)

Transport

Isolat på legionella-agar (t.ex. BCYE) eller i transportmedium.

Svarstid Vid utbrottsutredning/smittspårning ca 2-4 veckor.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info
Gå till toppen av sidan