• Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

  Publicerat

  Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de…

 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Publicerat

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och…

 • Beslut om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen

  Publicerat

  Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.

 • Barn och unga kan spela matcher utomhus

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.

 • Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin i fas 3.

 • Småskaligt studentfirande

  Publicerat

  Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas…

 • WHO:s vaccinationsvecka: ”Vaccin för oss närmare varandra”

  Publicerat

  Vaccin räddar liv och skyddar mot svåra sjukdomar. I Sverige är sjukdomarna som alla barn erbjuds skydd mot under god kontroll, och vaccinationerna mot covid-19 har redan gett effekt i form av sjunkande…

 • Global konferens med målet att bromsa den ökande antibiotikaresistensen

  Publicerat

  Med start i dag samlas omkring 400 representanter från ett 80-tal länder för en digital konferens om ett av de största hoten mot människors hälsa - antibiotikaresistens. Målet är att utveckla det globala…

 • Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år. De över 65 år kommer att hinna få…

 • Smittspridningen kräver förlängda restriktioner

  Publicerat

  Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till…

 • Åtgärder mot covid-19 bakom stor minskning av smittsamma sjukdomar

  Publicerat

  Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar minskade kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. En av orsakerna till minskningen är att åtgärderna mot covid-19 också är effektiva mot andra…

 • Bedömning av Janssens vaccin efter EMA-utlåtande

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten ska nu bedöma hur ny information från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påverkar kommande rekommendation om hur vaccinet från Janssen kan användas i Sverige.

 • Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår

  Publicerat

  Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria kvarstår tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället…

 • Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats

  Publicerat

  Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening. I Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning beskrivs fler användningsområden…

 • Anpassade rekommendationer efter vaccination

  Publicerat

  På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 (denna sida) , 23 Nästa