• Krav på smittspårning för covid-19 upphör

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19…

 • Miljöhälsoenkät 2023 skickas ut för att kartlägga hur befolkningens hälsa påverkas av miljön

  Publicerat

  Nu skickas Miljöhälsoenkät 2023 ut för att kartlägga hur Sveriges vuxna befolkning påverkas av den miljö som man bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av…

 • Fortsatt ökning av fetma och övervikt

  Publicerat

  På Världsfetmadagen presenterar Folkhälsomyndigheten ny data för övervikt och fetma i den vuxna befolkningen. Där synliggörs resultat för utvecklingen av olika svårighetsgrader av fetma. Sedan 2004 har…

 • Ekonomiska problem och psykisk ohälsa centrala i arbetet med spelproblem

  Publicerat

  Ekonomiska problem, psykisk ohälsa och riskkonsumtion av alkohol har tydliga samband med spelproblem. Det förebyggande arbetet kring spelproblem behöver därför samordnas med övrigt ANDTS-arbete, och…

 • IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet

  Publicerat

  Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna som intensivvårdades på grund av covid-19, jämfört med perioder med andra virusvarianter…

 • Fortsatt minskning av dödsfall till följd av överdoser med narkotika

  Publicerat

  Under 2021 minskade antalet dödsfall i Sverige som orsakas av narkotikaförgiftningar för fjärde året i rad. Utvecklingen tyder på att olika genomförda eller pågående insatser för att minska dödligheten…

 • Särskilda krav för inresande från Kina tas bort

  Publicerat

  Smittspridning av covid-19 i Kina minskar och liknar allt mer situationen i den övriga världen inklusive den i Sverige. Regeringen har därför beslutat att inte förlänga kravet på negativt covid-19-test…

 • Försämrade matvanor i Sverige

  Publicerat

  Matvanorna i den vuxna befolkningen har försämrats under de senaste åren. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Vad som ligger bakom utvecklingen behöver undersökas vidare…

 • Fler erbjuds vaccin mot mpox

  Publicerat

  Tillgången på mpox-vaccin ökar. För att ytterligare begränsa spridningen av mpox rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som löper ökad risk att drabbas av sjukdomen erbjuds vaccin.

 • Skyddande miljöer en viktig del i det suicidförebyggande arbetet

  Publicerat

  Suicid kan förebyggas genom att skapa skyddande miljöer och genom program som kombinerar flera insatser. Även screening för depression hos personer med suicidrisk kan förebygga suicid, visar en litteraturöversikt…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 34 Nästa