Nyheter och press

  • Enterovirus D68 påvisat i Sverige

    Publicerat

    Sedan mitten av augusti 2014 pågår ett utbrott av enterovirus D68 (EV-D68) i USA och Kanada. Hittills har mer än 1300 personer diagnosticerats med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68 och de allra…

  • Temadag om säker hantering av biorisker på laboratorier

    Publicerat

    Smittämnen måste hanteras på ett säkert sätt på laboratorierna. För att bistå med expertstöd arrangerar Folkhälsomyndigheten en temadag om bioriskhantering, då bland annat ett nytt webbaserat verktyg…

  • Folkhälsomyndighetens roll i arbetet med diagnostik av ebola

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har ständig beredskap för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser för högsmittsamma ämnen. Vid myndigheten finns därför ett säkerhetslaboratorium som dygnet runt, alla dagar…

  • Provsvar negativt för ebola

    Publicerat

    Den person som under söndagen lades in för vård och utredning vid Karolinska Universitetssjukhuset fick ett provsvar som inte visade några tecken på att han skulle vara drabbad av ebola. Det uppger Stockholms…

  • Så eftersöks källan till listeriasmittan

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och de regionala smittskyddsenheterna samarbetar för att försöka hitta källan till utbrotten av listeria.

  • WHO klassar ebolautbrottet som internationellt hot mot människors hälsa

    Publicerat

    WHO bedömer att utbrottet av ebola i Västafrika är att klassa som ett internationellt hot mot människors hälsa. Risken att Sverige drabbas av spridning är dock mycket låg.

  • Frågor och svar om utbrottet av ebola i Västafrika

    Publicerat

    Vi har sammanställt svar på några vanliga frågor om ebola.

Gå till toppen av sidan