Nyheter och press

Lyssna

Ämnesområden
År

391 träffar inom Nyheter

 • Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19

  Publicerad:

  På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss. Förslaget rör främst allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel kultur-

 • Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

  Publicerad:

  Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de allvarliga fallen är få.

 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Publicerad:

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att