Nyheter och press

Lyssna

Ämnesområden
År

212 träffar inom Nyheter filtrerat på Covid-19

  • Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning

    Publicerad:

    Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

  • Antigentester för personal ett komplement till andra skyddsåtgärder

    Publicerad:

    Antigentester för screening av symtomfria medarbetare på särskilda boenden för äldre visar att personer med covid-19 kan identifieras i ett tidigt skede. Det finns dock en hög risk för falskt negativa provsvar, och antigentestning ska därför ses som ett komplement till övriga åtgärder för att