Nyheter och presstjänst

Lyssna

Ämnesområden
År

Publicerade nyheter samt kontaktuppgifter till presstjänst.

38 träffar inom Nyheter filtrerat på Livsvillkor och levnadsvanor

  • Stödet till efterlevande – en viktig del av det suicidpreventiva arbetet

    Publicerad:

    Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda både till sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. I samband med den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammar Folkhälsomyndigheten stödet till efterlevande.

  • Liten påverkan på ungas hälsa under pandemin

    Publicerad:

    Smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin har inneburit förändringar i ungdomars och unga vuxnas livsvillkor och levnadsförhållanden. Deras hälsa har trots detta förändrats i liten utsträckning under år 2021. Utvecklingen har inom flera områden fortsatt i samma riktning som innan pandemin. Det