Nyheter och press

Lyssna

Ämnesområden
År

51 träffar inom Nyheter filtrerat på Livsvillkor och levnadsvanor

 • Stress och oro dubbelt så vanligt i grupper som står utanför arbetslivet

  Publicerad:

  Många i befolkningen upplever stress, ängslan, oro eller ångest, och vanligast är detta bland de som inte arbetar. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning, Hälsa på lika villkor.

 • Utsatthet i barndomen ökar risken för att drabbas av psykiatriska tillstånd som vuxen

  Publicerad:

  Personer som har vuxit upp i utsatthet har en markant högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd i vuxen ålder. Risken var högst bland de som hade minst en förälder som hade vårdats för psykiatriska tillstånd eller hade beroendeproblematik. Det visar en studie från Folkhälsomyndigheten.

 • Insatser behövs för unga som har föräldrar med spelproblem

  Publicerad:

  Unga som har föräldrar med spelproblem mår sämre än andra unga. De uttrycker bland annat mer missnöje med sin psykiska och fysiska hälsa, stress, fritid, vänner och tro på framtiden. De har också överlag en sämre relation till sina föräldrar, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.