• Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

    Publicerat | Pressmeddelande

    Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella…