• Tio substanser föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor.

 • Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

  Publicerat

  Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat olika grupper i olika hög utsträckning. Det visar den årliga rapporten om folkhälsans utveckling.

 • Matmiljön i fokus på Världsfetmadagen

  Publicerat

  Matmiljön, den sociala och fysiska miljö som vi lever i, påverkar människors konsumtion av mat. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar idag matmiljöns betydelse för övervikt och fetma och övrig matrelaterad…

 • Fyra av tio nyanlända barn har symtom på posttraumatisk stress

  Publicerat

  En studie bland barn födda i Afghanistan, Irak och Syrien visar att ungefär fyra av tio nyanlända barn i Sverige i åldern 16–18 år har symtom på posttraumatisk stress (PTSD). Resultaten visar på ett…

 • Räddningstjänsten kan ha en central roll i arbetet med att minska självmord

  Publicerat

  Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande. I Jönköping har räddningstjänsten ett breddat uppdrag att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om…

 • 120 000 personer får enkätfrågor om hälsa och covid-19

  Publicerat

  I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan…

 • Naturvistelse bra för hälsan

  Publicerat

  Nu inleds Friluftslivets år 2021, en satsning från Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket för att få fler att upptäcka naturen. Folkhälsomyndigheten är med och stöttar initiativet.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)