Statistiken visar en fortsatt nedgång i antibiotikaförsäljning på recept. Under första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 minskade försäljningen med 11 procent på riksnivå.

Under den senaste 12-månadersperioden har antibiotikaförsäljningen på recept minskat i samtliga län (mars 2014-april 2013) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen varierar från 359 recept per 1000 invånare i Skåne till 262 recept per 1000 invånare i Västerbotten. Störst procentuell minskning ses i Västra Götaland.

Läs mer om statistiken

Kategori: Nyhet