Antibiotikaförsäljning första kvartalet 2014

Publicerat

Nu finns ny statistik för antibiotikaförsäljning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Statistiken visar en fortsatt nedgång i antibiotikaförsäljning på recept. Under första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 minskade försäljningen med 11 procent på riksnivå.

Under den senaste 12-månadersperioden har antibiotikaförsäljningen på recept minskat i samtliga län (mars 2014-april 2013) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen varierar från 359 recept per 1000 invånare i Skåne till 262 recept per 1000 invånare i Västerbotten. Störst procentuell minskning ses i Västra Götaland.

Läs mer om statistiken

Kategori: Nyhet

Kontakt

Jenny Hellman
Tfn: 010-205 24 05

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan