Störst antal fall var under augusti månad. En förklaring kan vara den kalla och segdragna våren, vilken troligen påverkade hur människor rörde sig ute i naturen, men även TBE-virusets spridning mellan fästingarna.

Topp under juli - september

Det var som vanligt en större andel män, 60 procent, än kvinnor som anmäldes med TBE. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40-69 år, men spridningen var stor, från 2 till 90 år. TBE-säsongen startade i juni, men den stora toppen inföll under juli-september. Något senare och långdragen än tidigare år.

Flest i Stockholms län

Majoriteten, nästan hälften, av fallen 2013 anmäldes som vanligt från Stockholms län, men många sjuka personer rapporterades även från Södermanland, Uppsala, Västra Götaland och Östra Götalands län. Fall förekom främst i de östra delarna utmed Mälaren och Östersjön.

TBE-smittan finns i stora delar av landet, från Skåne i söder till nordligaste Uppland och södra Dalarna i norr. Ett fåtal fall smittades utanför Sverige, i Åbo, Lettland och Slovenien.

För de personer som kommer att vistas i riskområden är det nu hög tid att vaccinera sig inför årets fästingsäsong.

Om TBE på Vårdgivarguiden

Kategori: Nyhet