Vattenpipsrökning är förekommande bland ungdomar oavsett kulturell tillhörighet men när man studerar de som har rökt vattenpipa mer än 50 gånger är ungdomar med utländsk bakgrund överrepresenterade.

Materialet kan användas som diskussionsmaterial i exempelvis arabiska föreningar och det kan delas ut till föräldrar som vill lära sig mer om vattenpipsrökning.

Kategori: Nyhet