Från kunskap till handling - konferens om social hållbarhet 6–7 maj

Publicerat

Kunskapen finns, vi vet mycket om hur ohälsan ser ut och hur den är fördelad i samhället. Men vad betyder allt detta för de som berörs, exakt vilka insatser behövs och vem är det som har ansvaret att göra något?

Nu är det dags att ta reda på det.

Konferensen arrangeras av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting. Alla intresserade är välkomna!

Program och anmälan

Kategori: Nyhet

Kontakt

Pia Lindeskog
Tfn: 010-205 27 26

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan