Kunskapen finns, vi vet mycket om hur ohälsan ser ut och hur den är fördelad i samhället. Men vad betyder allt detta för de som berörs, exakt vilka insatser behövs och vem är det som har ansvaret att göra något?

Nu är det dags att ta reda på det.

Konferensen arrangeras av Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting. Alla intresserade är välkomna!

Program och anmälan

Kategori: Nyhet