Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får inte folköl, tobak och receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, säljas eller lämnas ut till en person under 18 år. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Det första materialet som Folkhälsomyndigheten tar fram är ett informationsbrev till näringsidkare. Nästa steg är ett förenklat vägledningsmaterial till kommunerna.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens informationsbrev till näringsidkare
Mer information om kontrollköp.

Kategori: Nyhet