Kontrollköp av alkohol och tobak

Publicerat

Från och med 1 maj ändras lagen så att kommuner kan utföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Syftet är att kontrollera att den som säljer varorna förvissar sig om att kunden fyllt 18 år. Folkhälsomyndigheten tar nu i samarbete med Läkemedelsverket fram informationsmaterial.

Ett kontrollköp är en metod som kommunen kan använda i sin tillsyn. Förenklat innebär det att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation.

Enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får inte folköl, tobak och receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, säljas eller lämnas ut till en person under 18 år. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år.

Det första materialet som Folkhälsomyndigheten tar fram är ett informationsbrev till näringsidkare. Nästa steg är ett förenklat vägledningsmaterial till kommunerna.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens informationsbrev till näringsidkare
Mer information om kontrollköp.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Stefan Persson
Tfn: 010-205 28 89

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan