Myndighetssamverkan för effektivare tillsyn på tobaksområdet

Publicerat

Folkhälsomyndigheten har det senaste året deltagit i ett arbete med andra myndigheter för en förbättrad samverkan vid tillsyn och brottsbekämpning på tobaksområdet. Resultatet av arbetet presenteras idag i form av en publikation som ges ut av Skatteverket som också har samordnat arbetet.

Publikationen "Tobak – myndigheter, verktyg och befogenheter" beskriver respektive myndighets roller och verktyg i sitt arbete med att övervaka och kontrollera tobaksförsäljningen. Publikationen syftar även till att underlätta handläggning för berörda myndigheter som utövar tillsyn, kontroll samt utreder brott.

Utöver Folkhälsomyndigheten och Skatteverket medverkar också:
Ekobrottsmyndigheten, Konsumentverket, Kronofogden, länsstyrelserna (via Länsstyrelsen Stockholm och Skåne), Polismyndigheten, Tullverket samt kommunerna (via SKL samt Borås stad och Söderåsens kommunalförbund).

Här kan du ladda ned boken
Tobak - myndigheter, verktyg och befogenheter.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Stefan Persson
Tfn: 010-205 28 89

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan