• MDAI är ett ämne som strukturellt liknar ecstasy
  • 3,4-DMMC och 4-EMC tillhör gruppen katinoner
  • Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam är bensodiazepiner

Information från expertnätverk och Internet visar att användning av ämnena ökar. Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se LVFS 2014:2).

Från den 8 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att till eller från Sverige föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Kategori: Nyhet