Drogfokus är sedan 2010 en ANDT-konferens som genomförs vartannat år. Syftet är att stärka kunskapsläget i landet kring prevention, behandling och brottsbekämpning, inspirera och främja ett berikande nätverkande mellan människor vars verksamhet omfattar ANDT-frågor.

– Programmet i år är annorlunda mot tidigare år och väldigt spännande, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten, som tillsammans med tio andra organisationer i arrangörsgruppen har satt programmet. Konferensen sätter i år ökat fokus på nya rön och ny forskning framförallt inom folkhälsa och kunskapsutveckling. I år finns också mer plats i programmet för diskussion och interaktivitet, t.ex. flera paneldiskussioner.

Två fullmatade dagar

Årets konferens lyckas knyta ihop stora internationella rörelseriktningar med lokala initiativ. Välrenommerade talare från Storbritannien, Holland och Tyskland samsas med lokala talare från bland annat arrangörslänet Östergötland. Det finns också en klar samnordisk inriktning med talare från Finland, Danmark och Island. I fokus står nya framväxande fenomen i samhället, liksom nya rön om hur ANDT-problemet kan minskas. Jämlikhet i hälsa och ny kunskap om sårbara grupper lyfts i flera av seminarierna, utifrån olika perspektiv. Därutöver nya preventions- och behandlingsmetoder samt implementerings- och utvärderingsmetodik – allt på två dagar.

– Vi har i vanlig ordning många kringarrangemang utöver seminarierna på programmet, säger Karin Faxér, konferenssamordnare i Norrköpings kommun. Tanken är att berika programmet med rätt inslag på rätt plats. På speed networking-passen kan man välja sig en föreläsare under 15 minuter. På Torget erbjuds Speakers Corner, där utställare ger korta presentationer över sin verksamhet, och på Öppna scenen får ideella organisationer sin speciella plats. Hållplatsen erbjuder en mängd olika aktiviteter, till exempel miniutställningar, filmvisning och kortare presentationer.

Kompetensutveckling

Drogfokus vänder sig till beslutsfattare, strateger, samordnare och utredare inom kommuner, länsstyrelser, landsting och statliga myndigheter liksom till forskare, frivilligorganisationer och andra som i sitt praktiska arbete kommer i kontakt med ANDT-frågorna.

– Folkhälsomyndighetens ambition är att varje konferens ska leda till att deltagare förbättrar sin aktuella kunskap inom ANDT-området. Det ska finnas mycket för alla, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Drogfokus genomförs 22-23 oktober 2014 i Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. För boka-tidigt-rabatt, anmäl dig före 31 maj på www.drogfokus.nu

Kategori: Nyhet