Välkomna till årets Stramadag 15 maj. Anmäl dig nu!

Publicerat

Antibiotikaförbrukningen minskade kraftigt under 2013. De senaste årens satsningar på lokalt Stramaarbete och på att med hjälp av IT-verktyg, registrera och reflektera över hur antibiotika används har varit mycket betydelsefulla. Vilka är nu vägarna framåt för ett fortsatt arbete för en hållbar antibiotikaanvändning och minskad resistensutveckling? Sista anmälningsdag är 24 april.

Läs mer om Stramadagen

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan