Antibiotikaförbrukningen minskade kraftigt under 2013. De senaste årens satsningar på lokalt Stramaarbete och på att med hjälp av IT-verktyg, registrera och reflektera över hur antibiotika används har varit mycket betydelsefulla. Vilka är nu vägarna framåt för ett fortsatt arbete för en hållbar antibiotikaanvändning och minskad resistensutveckling? Sista anmälningsdag är 24 april.

Läs mer om Stramadagen

Kategori: Nyhet