Flera av dessa sjukdomar så som malaria och denguefeber sprids via myggor, men även fästingar, loppor, vissa flugarter, skalbaggar och snäckdjur kan vara vektorer. Malaria orsakade under 2012 över 200 miljoner fall och omkring 627 000 dödsfall i världen. Den snabbast ökande vektorburna sjukdomen är dock denguefeber som blivit trettio gånger vanligare de senaste femtio åren. WHO uppskattar att det finns 50-100 miljoner fall av denguefeber per år. De flesta sjukdomsfallen i dessa sjukdomar sker i tropiska länder, framförallt i Afrika, men man ska komma ihåg att vi även haft malaria i Sverige så sent som på 1930-talet och att förutsättningar för vektorers utbredning kan ändras till exempel i och med klimatförändringar.

Fästingar

Den viktigaste vektorn som sprider smitta i Sverige är fästingen. Fästingar kan bland annat sprida borrelia och i vissa delar av landet TBE, vilka bägge kan orsaka allvarlig sjukdom. Borrelia ger dock oftast en mild sjukdom ibland med en typisk hudrodnad kring bettet. Borrelia orsakas av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. TBE är en virussjukdom som kan orsaka hjärn- eller hjärnhinneinflammation. TBE går inte att behandla med läkemedel, men däremot finns ett vaccin som rekommenderas om man vistas mycket i områden där TBE förekommer. Om man blir fästingbiten ska man ta bort fästingen så snart som möjligt för att minska risken att smittas. Därför är det viktigt att noggrant inspektera kroppen efter vistelse i skog och mark där fästingar finns. Läs gärna hur man skyddar sig, plockar bort fästingar och vilka symtom man ska vara uppmärksam på på 1177 vårdguiden.

Svenskar som reser till tropiska länder

I Sverige är vi som tur är relativt förskonade från myggburna sjukdomar, även om ockelbosjuka och harpest kan spridas via mygg. Däremot blir det allt vanligare att svenskar smittas av myggburna sjukdomar utomlands, framförallt efter resor till tropiska länder. Vid vistelse i länder där myggburna sjukdomar förekommer bör man därför skydda sig mot myggbett och i riskområden för malaria ta malariaprofylax. Utöver malaria finns ett flertal sjukdomar man kan drabbas av, beroende på till vilken del av världen man reser. Exempel på vektorburna sjukdomar är gula febern, japansk encefalit,chikungunya, West Nile-feber och Krim-Kongo blödarfebervirus, men vanligaste myggburna smittan hos hemvändande resenärer är denguefeber. Under föregående år rapporterades över 200 reserelaterade fall i Sverige och det finns sannolikt ett stort mörkertal. Denguefeber kan vara livshotande, men för de allra flesta ger det en influensalik sjukdom som går över av sig självt. Mot denguefeber finns det inget vaccin eller botande läkemedel.

Genom Världshälsodagen vill FN:s Världshälsoorganisation, World Health Organization (WHO), sätta fokus på viktiga hälsofrågor i världen. Dagen hålls samma datum som organisationen hade sitt första möte 7 april 1948. Tidigare års teman har bland annat varit "högt blodtryck" och "åldrande och hälsa".

Här kan du läsa mer om de sjukdomar som nämns i texten:

Kategori: Nyhet