Tänk om Logo

En TNS-Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten bland föräldrar till 16-åringar visar att majoriteten, sju av tio föräldrar, förväntar sig att tonåringen inte dricker alls före 18 år ålder. Drygt 13 procent förväntar sig att tonåringen inte dricker alkohol alls före 20 års ålder medan drygt sju procent förväntar sig att tonåringen aldrig börjar dricka alkohol.

Var sjätte förälder har dock aldrig pratat med tonåringen om sina förväntningar kring alkoholfrågan. Något som de flesta tonåringar faktiskt tycker att föräldrarna bör göra.

– Tydliga regler i hemmet påverkar ungdomars beteende kring alkohol. Föräldrar som engagerar sig i sitt barns liv och är tydliga med att de inte accepterar drickande före 18 år bidrar till att ungdomar i större utsträckning avstår från alkohol, säger Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Föräldrars nej till alkohol fungerar

I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig så lyssnar de på sina föräldrar. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu.

Om undersökningen
På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har TNS-Sifo ställt följande frågor per telefon till föräldrar med barn födda 1998:

Vilka förväntningar har du på din tonåring gällande alkohol? Riket
Att han/hon aldrig börjar dricka alkohol 7%
Att han/hon inte dricker alkohol alls före 15 års ålder 3%
Att han hon inte dricker alkohol alls före 18 års ålder 72%
Att han/hon inte dricker alkohol alls före 20 års ålder 13%
Det är okej att han/hon dricker men inte så att han/hon blir berusad 3%
Tveksam/vet ej 2%
Har du pratat med din tonåring om förväntningar? Riket
Ja 83%
Nej 16%
Tveksam/vet ej 1%
Kategori: Nyhet