Augusti

  • Nya allmänna råd om städning i skola och förskola

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd om städning i skolor och förskolor. Råden blir ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart…

  • Nya krav för användning av råttgift

    Publicerat

    Det är inte längre möjligt för privatpersoner att köpa råttgift i handeln. Endast yrkespersoner med särskilt tillstånd får använda dem. Folkhälsomyndigheten utfärdar tillstånden.

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan