• Så ser folkhälsan ut i din kommun

    Publicerat

    Nu kan vi presentera uppdaterad statistik över utvalda folkhälsorelaterade indikatorer för Sveriges samtliga kommuner. För Stockholm, Göteborg och Malmö är information nedbruten på stadsdelsnivå.