Folkhälsomyndigheten utlyser medel för särskilda utvecklingsprojekt med start 2015 som en viktig del i förverkligandet av regeringens ANDT-strategi för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Mer information och länk till ansökan finns här

Kategori: Nyhet