Dags att söka pengar för ANDT-projekt

Publicerat

Senast den 30 september ska ansökningar om medel till projekt inom ANDT-området ha inkommit till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten utlyser medel för särskilda utvecklingsprojekt med start 2015 som en viktig del i förverkligandet av regeringens ANDT-strategi för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Mer information och länk till ansökan finns här

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan