Fem nya ämnen klassas som narkotika

Publicerat

Fem nya ämnen som har ökat i användning i Sverige klassas nu som narkotika. Regeringen har fattat beslutet på Folkhälsomyndighetens förslag.

Från och med den 19 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra följande ämnen in eller ut ur Sverige (se SFS 2014:1032):
• Metiopropamin
• 5-EAPB
• MT-45
• W-15
• 5-IT
Särskilt tillstånd krävs också för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om narkotika.

Metiopropamin och 5-EAPB är ämnen som strukturellt liknar metamfetamin respektive ecstasy. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider.

Substansen 5-IT har tidigare varit kontrollerad som hälsofarlig vara i Sverige, men efter utredning av ECNN (Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) och beslut i EU:s ministerråd ska alla medlemsländer senast den 13 oktober i år kontrollera 5-IT på samma sätt som narkotika.

Information från expertnätverk och internet visar att användningen av ämnena ökar. Inget av dem används för medicinska ändamål och Läkemedelsverket tar in dem i förteckning I över narkotika (se LVFS 2014:9)

Fler rapporter från sjukvården

Regeringen har också beslutat att 21 syntetiska cannabinoider ska regleras som hälsofarlig vara från och med den 19 augusti (se SFS 2014:1033).

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar, och saluförs i huvudsak via internet.

Folkhälsomyndighetens förslag grundar sig i bland annat ett ökande antal fallbeskrivningar från sjukvården.

Kategori: Nyhet

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan