Från och med den 19 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra följande ämnen in eller ut ur Sverige (se SFS 2014:1032):
• Metiopropamin
• 5-EAPB
• MT-45
• W-15
• 5-IT
Särskilt tillstånd krävs också för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om narkotika.

Metiopropamin och 5-EAPB är ämnen som strukturellt liknar metamfetamin respektive ecstasy. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider.

Substansen 5-IT har tidigare varit kontrollerad som hälsofarlig vara i Sverige, men efter utredning av ECNN (Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) och beslut i EU:s ministerråd ska alla medlemsländer senast den 13 oktober i år kontrollera 5-IT på samma sätt som narkotika.

Information från expertnätverk och internet visar att användningen av ämnena ökar. Inget av dem används för medicinska ändamål och Läkemedelsverket tar in dem i förteckning I över narkotika (se LVFS 2014:9)

Fler rapporter från sjukvården

Regeringen har också beslutat att 21 syntetiska cannabinoider ska regleras som hälsofarlig vara från och med den 19 augusti (se SFS 2014:1033).

Cannabinoiderna förekommer framför allt i olika så kallade rökmixar, och saluförs i huvudsak via internet.

Folkhälsomyndighetens förslag grundar sig i bland annat ett ökande antal fallbeskrivningar från sjukvården.

Kategori: Nyhet