Det visar en undersökning från TNF-Sifo gjord på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Vid tillfällen som skolstart, då många ungdomar samlas ute för att umgås och lära känna varandra, finns en risk att alkohol är inblandat. Att enas inom familjen och med andra föräldrar om gemensamma gränser inför utekvällarna gör det lättare för ungdomar att stå emot alkohol.

Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll när det gäller att förebygga alkoholrelaterade problem hos unga genom att vara tydliga med gränser.

– Det är glädjande att så många föräldrar är överens om vad som gäller kring alkohol. För tonåringen är det lättare att följa regler som båda föräldrarna står bakom, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Totalt angav 78 procent av de föräldrar som deltog i undersökningen att de hade pratat med den andra föräldern om tonåringen och alkohol. Andelen var högst bland sammanboende föräldrar där 85 procent hade diskuterat saken, jämfört med 64 procent av de föräldrar som inte bor på samma adress. Drygt 96 procent av föräldrarna var överens om vad som gäller.

Fem tips till föräldrar inför skolstart:

  1. Kom överens om vad som gäller kring alkohol med tonåringens andra förälder, och andra vuxna i familjen.
  2. Var tydlig med förväntningar, till exempel att drickande före vuxen ålder inte accepteras. Då ökar chansen att tonåringen kan stå emot alkohol.
  3. Enas om gemensamma regler tillsammans med föräldrar till tonåringens kompisar.
  4. Prata med tonåringen om festande kring skolstart – det visar att du bryr dig.
  5. Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har TNS-Sifo ställt följande frågor per telefon till föräldrar med barn födda 1998:

Har du och din tonårings andra förälder pratat om vad ni tycker okej eller inte gällande alkohol?

Andel (%) i riket
Ja 78
Nej 19
Det finns bara en förälder 2,1
Tveksam/vet ej 1

Är du och den andra föräldern överens om vad som gäller?

Andel (%) i riket
Ja 96,5
Nej 2,5
Tveksam/vet ej 0,7
Kategori: Nyhet