Brister i städningen kan göra att allergiska barn får känningar av sin allergi och blir trötta. Är allmänhygienen bristfällig på en skola kan det också leda till att barnen undviker att använda toaletterna. En skola med fullgod städning av lokalerna får elever som mår och presterar bättre.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare allmänna råd om städning. Ett förslag skickades på remiss i början på året och många värdefulla synpunkter kom in.

Städning av toaletter lyfts fram

I stora delar innebär de nya allmänna råden samma rekommendationer som Socialstyrelsens tidigare råd, fast i en mer kortfattad form. I de nya allmänna råden understryks bland annat städningen av toaletter och att dessa kan behöva städas flera gånger per dag.

Det allmänna rådet blir ett underlag och stöd för bedömningar inom den kommunala miljö- och hälsoskyddstillsynen på skolor och förskolor samt även ett stöd för de som driver skol- och förskoleverksamheter.

Kompletterande vägledning kommer att tas fram som ytterligare stöd för den kommunala miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Det allmänna rådet beslutades den 19 augusti 2014 och gäller förutom skolor och förskolor även fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Läs Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19)

Kategori: Nyhet