De råttgifter, så kallade rodenticider, som tidigare tillhörde bekämpningsmedel klass 3 finns inte längre i handeln och kan inte inköpas av allmänheten.
Detsamma gäller råttgifter som tidigare tillhörde klass 2 som kunde köpas av dem som arbetade med råttbekämpning i sitt yrke.
Kvar som klass 3- och klass 2-medel finns medel som endast är till för att bekämpa möss. Råttgift som redan är inköpt enligt den tidigare klassificeringen kan användas under en övergångsperiod.

Alla råttgifter tillhör från och med den 1 augusti 2014 bekämpningsmedel klass 1 SO och dessa finns inte att köpa ute i handeln. Endast personer med klass 1 SO-tillstånd får använda dessa medel. Folkhälsomyndigheten utfärdar klass 1 SO-tillstånd, se vidare Utbildningar i bekämpningsmedel.

Folkhälsomyndigheten utfärdar inte klass 1 SO-tillstånd till privatpersoner utan endast till personer som använder medlen i sitt yrke och har genomgått godkänd utbildning.

Privatpersoner eller företag som har problem med råttor och som behöver använda råttgift hänvisas till skadedjursfirmor.

Läs mer om förändringarna på Kemikalieinspektionens webbplats.
Här finns även information om hur råttor kan bekämpas på annat sätt.

Kategori: Nyhet