Det här gör Folkhälsomyndigheten:

  • Går igenom enkätsvar där drabbade personer beskriver vad de har ätit. Enkäterna delas ut av smittskyddsenheterna. Svaren jämförs sedan med svar från personer som inte har drabbats. Om samma livsmedel återkommer i flera svar, och oftare hos personer som drabbats än hos övriga, pekar det mot en koppling till utbrottet. Om möjligt används kvitton från mataffären och utdrag från kundkort som komplement till enkätsvaren.
  • Analyserar patientprover som skickas in från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier. Provresultaten jämförs sedan med resultat från Livsmedelsverkets analyser. Jämförelsen visar om det är samma typ av bakterier hos matvaran och patienten eller inte.

Det här gör Livsmedelsverket:

  • Analyserar prover från livsmedel som drabbade personer har hemma i kylskåpet.
  • Analyserar prover från företag som har gjort återkallanden för att fastställa vilken typ av listeria det rör sig om.
  • Uppmanar livsmedelsföretag via branschorganisationen Kött- och charkföretagen att skicka in prover från företagens egna kontroller av sin verksamhet för analys.
  • Planerar för särskilda kontrollinsatser hos vissa livsmedelsföretag.
Kategori: Nyhet