Statistiken presenteras i faktabladen som ger dig en lättillgänglig lägesöversikt för folkhälsan i din kommun eller stadsdel.

Mer information

I vår databas kan du läsa mer om tidsserier och fler indikatorer.

Nästa uppdatering av faktabladen görs i slutet av 2014.

Kategori: Nyhet