Så ser folkhälsan ut i din kommun

Publicerat

Nu kan vi presentera uppdaterad statistik över utvalda folkhälsorelaterade indikatorer för Sveriges samtliga kommuner. För Stockholm, Göteborg och Malmö är information nedbruten på stadsdelsnivå.

Statistiken presenteras i faktabladen som ger dig en lättillgänglig lägesöversikt för folkhälsan i din kommun eller stadsdel.

Mer information

I vår databas kan du läsa mer om tidsserier och fler indikatorer.

Nästa uppdatering av faktabladen görs i slutet av 2014.

Kategori: Nyhet

Kontakt

Gunilla Eriksson
Tfn: 010-205 29 34

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan