På grund av ökad internationell spridning av poliovirus deklarerade WHO den 5 maj att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Det medförde bland annat striktare tillfälliga rekommendationer om vaccination vid resa till drabbade länder. Vid en översyn av läget beslutade WHO nyligen att förlänga rekommendationerna i ytterligare tre månader.

Sedan hösten 2013 har poliofall rapporterats från tio länder i världen: Afghanistan, Irak, Kamerun, Ekvatorialguinea, Etiopien, Israel, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien.

Med anledning av situationen är det nu särskilt viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som har fått sin tidigare grundvaccination, bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen.

Fler än totalt fem doser behövs inte för att få skydd mot att bli sjuk. Man kan ändå bli smittad, vilket innebär att man under en kort tid bär poliovirus och då riskerar att smitta andra. Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar därför WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen. Detta för att hejda smittspridningen.

Det finns ingen risk för spridning av polio i Sverige.

Kategori: Nyhet