Från årsskiftet och fram till mitten av augusti rapporterades 94 fall av listeria till Folkhälsomyndigheten, vilket kan jämföras med 46 fall under motsvarande period i fjol. Bland de drabbade finns fem gravida kvinnor.

Två skilda utbrott

Majoriteten av fallen är kopplade till två utbrott med två olika typer av listeria.

  • I oktober i fjol började ett utbrott där 44 personer har smittats hittills. Analyser av enkätsvar pekar mot att olika charkprodukter såsom leverpastej, skinka och medvurst kan vara orsaken, men smittkällan är ännu inte helt klarlagd. Fallen rapporteras främst från de södra och mellersta delarna av landet.
  • I maj i år rapporterades det första fallet i ytterligare ett utbrott som fortfarande pågår. Hittills har 14 personer insjuknat, främst i de södra delarna av landet. Inte heller här är smittkällan känd, men utredning pågår.

Inget av utbrotten har någon koppling till det utbrott i Danmark som blev känt nyligen.

Om listeria

Listeriabakterier kan växa i livsmedel med långa hållbarhetstider så som rökt och gravad lax, opastöriserade och pastöriserade dessertostar, kalla färdigrätter och charkvaror, så som skivat smörgåspålägg.

En listeriainfektion kan ge symtom som feber, ledvärk och magsjuka. Personer med nedsatt immunförsvar, underliggande sjukdom samt äldre personer och gravida kvinnor riskerar dock att drabbas av svårare sjukdom som blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation. I värsta fall riskerar gravida kvinnor missfall, eller att smittan förs över till barnet som kan bli svårt sjukt.

Personer i riskgrupperna rekommenderas därför att undvika livsmedel som innebär ökad risk för smitta.

Försök att spåra smittkällorna

Folkhälsomyndigheten intensifierade övervakningen av listeria 2013 vilket har bidragit till att utbrotten har uppdagats. Utredningarna görs i samarbete med Livsmedelsverket och landets smittskyddsenheter.

Listeriautbrott är svåra att utreda. Det går i genomsnitt tre veckor mellan smittotillfälle och insjuknande och många har svårt att minnas exakt vad de har ätit. Det finns inte alltid livsmedel kvar att ta prover ifrån. För att förhindra livsmedelsutbrott är därför industrins och Livsmedelsverkets förebyggande arbete med att säkra framställningsmetoder och en fungerande egenkontroll mycket viktigt.

Läs mer om listeria
Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer
Läs mer om vad myndigheterna gör här
Utbrottsinformation: Listeria AscI0194 (2014)
Utbrottsinformation: Listeria AscI0039 (2013-2014)

Kontakta Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets pressjour
Tel: 018-17 53 40

Kategori: Pressmeddelande