Syftet med satsningen är att ta fram vetenskapligt beprövade metoder som kan tillämpas i det lokala och regionala arbetet för prevention av spelproblem.

Samverkan mellan forskare och kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser eller ideella organisationer prioriteras.

Sista ansökningsdag är den 30 september.

Kategori: Nyhet