Som befarat har utbrottet i Västafrika, som är det mest omfattande hittills, inte gått att få under kontroll. Därför har WHO nu beslutat att klassa det som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, public health emergency of international concern). Det innebär att det finns risk för internationell spridning och WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer i syfte att förhindra denna.

Rekommendationerna riktar sig främst till de drabbade länderna och deras grannländer. De innebär exempelvis hälsokontroller vid internationella flygplatser, hamnar och större gränsövergångar. En person med sjukdomssymtom som kan vara ebola, så som feber, bör enligt WHO inte tillåtas att resa vidare.

Läs WHO:s uttalande här (engelska)

Risken för smittspridning i Sverige bedöms fortfarande som ytterst låg då vi har tillgång till sjukvård med möjlighet att vårda och isolera en patient under säkra former.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av utbrottet och informerar fortlöpande andra myndigheter och den svenska hälso- och sjukvården.

Läs mer om Sveriges beredskap och om ebola här

Läs mer om utbrottet här

Socialstyrelsen har utfärdat nationella rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av ebola som delgivits alla landets smittskyddsläkare och infektionskliniker.

Läs Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola

Den som planerar att besöka områden där ebola kan förekomma bör hålla sig uppdaterad om situationen och ta del av UD:s reserekommendationer.

Läs mer om UD:s reserekommendationer här

Kategori: Nyhet