• Förbättrad hälsa i landet men stora skillnader kvarstår

    Publicerat

    Rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 2014 redovisar hälsoläget i Sveriges regioner, landsting och kommuner utifrån både enkäter och registerdata. Resultaten ska kunna användas av olika folkhälsoaktörer…

  • Fortsatt mycket hög andel vaccinerade tvååringar

    Publicerat

    Nästan alla tvååringar är vaccinerade enligt det program som erbjuds via barnavårdscentralerna, visar den senaste sammanställningen från Folkhälsomyndigheten.