symbolen för projektet Tänk omEn undersökning som genomförts av TNS-Sifo på uppdrag av Folkhälsomyndigheten visar att de allra flesta tonårsföräldrar i landet känner till att det inte går att minska risken att ungdomar dricker alkohol genom att bjuda dem på alkohol.

– Detta är mycket glädjande eftersom det finns ett samband mellan föräldrars attityder och beteenden kring alkohol och barnens drickande. Det enda man lär sitt barn när man bjuder på alkohol, det är att dricka alkohol, säger Anna Jansson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Att tonåringar allt mer sällan bjuds på alkohol hemma visar också den årliga skolundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). För åtta år sedan uppgav fler än varannan niondeklassare att de blivit bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar. Utvecklingen har sedan gått i positiv riktning. I dag säger en av fyra 16-åringar att föräldrarna låtit dem smaka på alkohol. Under samma tid som föräldrar blivit alltmer restriktiva till att förse sina barn med alkohol visar statistiken att ungdomar dricker allt mindre alkohol.

Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar dricka vid tidigare ålder och dricker mer än dem som inte blivit bjudna hemma.

Nyårstips till föräldrar:

  1. Säg nej till att bjuda minderåriga på alkohol.
  2. Gemensamma regler är lättare att hålla. Enas om vad som gäller kring alkohol inom familjen och med andra föräldrar inför nyårsfirandet.
  3. Äldre kompisar är de som oftast förser tonåringar med alkohol. Prata med äldre syskon och kompisar om vad som är okej eller inte i er familj. De flesta ungdomar avstår från att dricka om de inte får alkoholen från någon de känner (CAN, 2014).

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Insatsen genomförs med fokus på de tillfällen under året då det är störst risk för att unga dricker alkohol; valborg, skolavslutning, festivaler, skolstart, halloween och nyår. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu.

Om undersökningen

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har TNS-Sifo ställt följande fråga per telefon till 2100 föräldrar med barn födda 1998:

”Om min tonåring får dricka hemma, så dricker han/hon mindre borta.” Stämmer påståendet mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?
Andel (%) i riket
Stämmer mycket bra 1
Stämmer ganska bra 5
Stämmer ganska dåligt 23
Stämmer mycket dåligt 65
Tveksam, vet ej 5
Kategori: Pressmeddelande