Foto : Lena Katarina Johansson WHO-mötet har pågått i Stockholm i två dagar och folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström säger att samarbetet är ett stort steg framåt i kampen mot resistenta bakterier som är ett mycket allvarligt hot mot folkhälsan i hela världen.

– Det här sänder en tydlig signal om en gemensam vision och engagemang för att bromsa utbredningen av antibiotikaresistens i världen, säger Gabriel Wikström.

Övervakningsprogrammet blir det första konkreta steget i genomförandet av den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens som Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar fram. Förslaget till handlingsplan kommer att läggas fram 2015. Enligt WHO saknas idag ett globalt täckande program för att övervaka antibiotikaresistens.

– Ett globalt övervakningsprogram är en förutsättning för att få kunskap om resistensläget och kunna vidta rätt åtgärder för att motverka resistens och följa upp effekter av dessa åtgärder. Sverige kommer nu i ett första steg att arbeta tillsammans med WHO och andra intresserade länder för att utveckla och testa ett sådant program, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Mötet i Stockholm arrangerades av Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet tillsammans med WHO. Förutom Gabriel Wikström och Johan Carlson deltog bland andra Dr Keiji Fukuda, biträdande generalsekreterare för WHO.

Läs mer: Internationellt toppmöte om antibiotikaresistens i Stockholm

Ladda ned foto: Folkhälsomyndighetens gd, Johan Carlson, på WHO-mötet. (Image-dokument, 785 kB) Foto: Lena Katarina Johansson

Kategori: Pressmeddelande