En hemvändande hjälparbetare som är frisk och inte har ebolasymtom kan leva ett helt normalt liv. Familj och vänner kan vara säkra på att personen inte smittar. Det innebär också att personer som är närstående till hjälparbetare inte heller kan smitta.

Det framkommer i det informationsblad som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram.

Ebolavirus smittar vid direktkontakt med kroppsvätskor från en person som har insjuknat i ebolafeber, inte via luften eller vid vanliga sociala kontakter.

Hemvändande hjälparbetare ska kontrollera sin temperatur regelbundet under 21 dagar efter att ha lämnat eboladrabbat område. Om personen skulle få feber eller andra symtom på sjukdom bör infektionsklinik och smittskyddsläkare kontaktas, enligt de särskilda instruktioner som den personen har fått.

Läs och ladda ner informationsbladet

Kategori: Nyhet